Trident logo 2016 gevuld extra klein png

 WZV Trident

Werkzaamheden Afgedamde Maas

Geplaatst op 23-03-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Dunea

Werkzaamheden op de Afgedamde Maas

Op dit moment is het sluiseiland bij het inname punt van Dunea in Poederoijen het middelpunt van activiteiten. Hier worden de voorbereidingen getroffen voor het vervangen van de doseerzinker en de oliekering.

Vervanging doseerzinker bij Wijk en Aalburg

De Afgedamde Maas heeft een groot zelfreinigend vermogen. Dit wordt versterkt door het fosfaatgehalte in het water te verlagen, met ijzersulfaat en zuurstof en dat is zichtbaar aan kleine zuurstofbelletjes op het wateroppervlak. Algengroei wordt hierdoor voorkomen. Zij hebben namelijk een nadelig effect voor de productie van drinkwater en op de ontwikkeling van flora en fauna in de rivier. Minder algen betekent helder water en dat zorgt voor meer biodiversiteit.

De huidige doseernozzle’s werken niet meer optimaal., waardoor er niet goed gedoseerd kon worden.

beluchting

Nieuwe leiding

Op het sluiseiland is een nieuwe doseerleiding in elkaar gezet. Een leiding van 200 meter is uitgelegd op rijplaten en in de middelste 80 meter, zitten nu om de 1 meter nieuwe nozzle’s. Zo’n nozzle heeft vier minuscule gaatjes van elk 1.5 mm groot. Drie gaatjes blazen lucht in het water en door een gaatje komt het ijzersulfaat. Samen vormen zij in het wateroppervlakte de ‘bubbeltjesbaan’.

De nieuwe leiding wordt vanaf het sluiseiland over het water naar Wijk en Aalburg gesleept. Een hele onderneming, waarbij er voor veel overlast gezorgd zou kunnen worden. Om deze overlast voor beroeps- en pleziervaart te minimaliseren, lift Dunea qua planning mee op werkzaamheden van Waterschap Rivierenland. Zij gaan namelijk de ‘Kromme Nol’, de sluis die de Afgedamde Maas van de Maas scheid, proefsluiten. Er is op dat moment geen vaart mogelijk. Daar maakt Dunea dankbaar gebruik van om in die tijd de leiding op zijn plek te slepen en op zijn plaats te laten afzinken.

 

Vervanging Oliekering

In de Afgedamde Maas, bij het inlaatbekken is een 60 meter lange fysieke scheiding. Deze ‘kering’ beschermt de Dunea innamebron en daarmee uiteindelijk het drinkwater. De kering moet eventuele olie tegenhouden, maar ook drijfvuil én (plezier) vaartuigen. De huidige houten kering is in zeer slechte staat. Na jaren in het water te hebben gelegen, begint deze af te brokkelen. Vandaar dat er een nieuwe voor in de plaats komt.

scheiding

Eerst wordt er een tijdelijk drijfscherm en olieworsten geplaatst. Daarna wordt de oude oliekering gedemonteerd, de oude palen uit de bodem getrokken, nieuwe palen geplaatst en het nieuwe scherm gemonteerd. Om te voorkomen dat de omwonenden via de kering naar ons eiland toe lopen. Het is in de zomer namelijk heerlijk vertoeven daar…., komt er een slootwaaier en een overklimbeveiliging. Hopelijk houden we de recreanten daarmee van het eiland en  kunnen we vervuiling van die kant ook voorkomen.

Eiland verboden terrein

Waarom mag ik niet op het eiland? Het water van de Afgedamde Maas gebruikt Dunea als bron om drinkwater te maken voor 1,3 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Daarom moet Dunea de bron goed beschermen. Om te voorkomen dat er afval vanaf het eiland in het water komt, is het eiland voor onbevoegden verboden terrein.

Wat ons motto blijft: Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit.