Trident logo 2016 gevuld extra klein png

 WZV Trident

Gebruik van de Tridentvloot

Onze vereniging beschikt over heel wat bootjes die gebruikt worden voor werkzaamheden in de haven en voor het jeugdzeilen. Dat is fijn, maar daardoor liggen ze natuurlijk veel stil. Daarom heeft het bestuur gewerkt aan een regeling die het mogelijk maakt deze boten wat meer beschikbaar te stellen aan de leden. Zodat we nog wat meer van de watersport kunnen genieten, zonder te investeren in extra spullen.

 

Bijgaande tabel geeft aan welke boten in de regeling vallen en door wie en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Voor het gebruik moet altijd toestemming verleend worden. Het is de bedoeling om op een later tijdstip een agenda op de website te plaatsen waarop je een boot kunt reserveren.  

 

Soort boten

Door wie

Waarvoor

Toestemming

Rabootjes

Commissieleden / vrijwilligers

·  activiteiten van WZV Trident

JZ commissie

Optimisten

Deelnemers jeugdzeilen

·  Jeugdzeilen en deelname wedstrijden wzv Trident

·  Vrijzeilen buiten de cursusdagen, onder begeleiding van een ouder of jeugdcommissielid

·  Deelname aan wedstrijden in de regio iom jeugdzeilcommissie

JZ commissie

Open bic

Deelnemers jeugdzeilen

·  Jeugdzeilen en deelname wedstrijden wzv Trident

·  Vrijzeilen buiten de cursusdagen

·  Deelname aan wedstrijden in de regio iom jeugdzeilcommissie

JZ commissie

Huib

Elk lid

·  Activiteiten door / voor leden

Havenmeester

Toon

Elk lid

·  Activiteiten door/ voor leden

Havenmeester

 

Regels:

·  Vrij zeilen toegestaan indien men over voldoende vaardigheden bezit.

   Ter beoordeling van jeugdzeilcommissie.

·  Boten dienen schoon en droog weer opgeborgen te worden.

·  Eventuele schade direct melden aan JZ commissie of havenmeester.

·  Schade voor zover niet gedekt door verzekering voor eigen risico.

·  Activiteiten van de Jeugdzeilcommissie hebben altijd voorrang.

 

Peter Jannichsen

Commissaris Algemene Zaken