Trident logo 2016 gevuld extra klein png

 WZV Trident

Aanmelding nieuwe leden

De doelstelling van de Wijkse Zeilvereniging “TRIDENT” is om iedereen de mogelijkheid te bieden om watersport in alle mogelijke facetten te beoefenen.

Als kleine vereniging proberen we daarom de kosten laag te houden. We werken zonder betaalde werknemers. We doen daarom een beroep op de leden tot het verlenen van hand- en spandiensten in allerlei vorm. Van de toekomstige leden vragen wij dat uw in principe bereid bent om zich in te zetten voor het welzijn van de vereniging.

Er bestaat een maximaal ledenaantal in relatie met het aantal beschikbare ligplaatsen. Bij het schrijven van dit artikel was dat niet bereikt. Indien dit maximum ledenaantal bereikt wordt, worden nieuwe aanvragen op een wachtlijist geplaatst. 

Om een lidmaatschap en eventueel een ligplaats aan te vragen kunt u gebruik van de volgende formulieren: