Trident logo 2016 gevuld extra klein png

 WZV Trident

Waterbodemonderzoek uitgevoerd in de haven

Geplaatst op 01-04-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Cees van Berkel

20190306-083529In voorbereiding tot de uitbesteding van de baggerwerkzaamheden in de haven heeft MHPoly opdracht gekregen om het wettelijk verplichte bodemonderzoek uit te voeren. Op 6 maart zijn met behulp van een kleine boot de monsters genomen die in een laboratorium zijn geanalyseerd.

Het concept rapport is inmiddels beschikbaar. Hieruit blijkt dat het slib verhoogde gehalten heeft aan enkele zware metalen, minerale olie, PAK en PCB’s. Hierdoor is het slib toepasbaar met enkele beperkingen. Het valt onder de zogenaamde klasse B.  

 

 

20190306-084513

De volgende stappen zijn het zoeken naar geschikte aannemers voor deze baggerwerkzaamheden en het opstellen van een werkspecificatie waar dit bodemonderzoek en de eerder uitgevoerde peilingen een belangrijk onderdeel van zullen vormen.