Trident logo 2016 gevuld extra klein png

 WZV Trident

De nieuwjaarsreceptie van 2021 die niet doorgaat

Geplaatst op 04-01-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Andries van der Pol

Beste Tridenters,

DSC 8315kWe zijn weer net over de drempel, maar wel met een heel ander gevoel dan voorgaande jaren. Ons leven is in 2020 drastisch veranderd. Voor zover mij bekend heeft Corona binnen onze vereniging geen slachtoffers geëist, al zijn er wel wat mensen ziek van geweest – Ernest Cools was zelfs heel erg ziek en moet nog steeds herstellen. Anton konden we bij het verlies van zijn Bertha niet in de armen sluiten en hetzelfde gold voor de kinderen van Anna. Wij hebben waar mogelijk ons medeleven betoond en zullen dat ook in de toekomst doen. We zijn tenslotte een vereniging.

Het afgelopen jaar waren er minder activiteiten en ze waren ook nog eens soberder dan anders. Tijdens de geslaagde Nieuwjaarsduik en de Nieuwjaarsreceptie wisten we allemaal nog van niks. Begin maart was er zelfs nog de geweldige sjoelavond. Daarna werd het al snel een kwestie van de actuele stand van zaken in de gaten houden. Een aantal zeilwedstrijdjes en een ingetogen Trident-weekend konden doorgaan. En gelukkig mocht de jeugd, als kers op de taart, de wind nog regelmatig in de zeilen voelen.  Al met al mogen we niet mopperen.

Het bestuur zocht steeds naar oplossingen. Zo werd, na de uitgestelde voorjaars-ALV, het dorpshuis van Genderen besproken om ‘op anderhalve meter’ toch een ledenvergadering te kunnen houden. Maar helaas, ook hier moest onze gewaardeerde premier een stokje voor steken. De alternatieve digitale stemming werd door meer mensen benut, dan er normaliter op een vergadering komen: een kleine plus in deze moeilijke tijd.

Onder regie van Cees is door een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan de haven, waardoor we met de 20201210-133135baggerwerkzaamheden voorliggen op het schema. Eigenlijk zou Aart Leenman pas op 4 januari en Sjaak Visser in februari beginnen. Maar inmiddels heeft Aart de oude haven al uitgebaggerd en Sjaak heeft de nieuwe damwand alweer staan. Deze week is gestart met het baggeren van de uitbreiding, terwijl ons klusteam werkt aan wat verbeteringen van de steigers. Als we in dit tempo doorgaan is de haven eind februari weer in zijn oude glorie hersteld. Ook de klussenbank heeft zijn waarde al bewezen. Diverse leden hebben hierop gereageerd en onder de bezielende leiding van Mary is in kleine groepjes een aantal werkzaamheden verricht, die normaal op de werkzaterdag gedaan worden. Petje af voor Mary, die er ondanks zijn ziekte steeds weer staat!

En dan nu de plannen voor 2021… Tja, voorlopig dus vooral niets. Hopelijk kan er in ieder geval weer gezeild en gevist worden. Als bestuur hebben we besloten het 90-jarig jubileum een jaar door te schuiven, maar ook hierbij zijn we afhankelijk van wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. Persoonlijk verwacht ik dat het allemaal wel goed komt.

*****

Tot hier was ik gekomen met mijn alternatieve Nieuwjaartoespraak. En toen ging de telefoon. Jan Vos was bij een auto-ongeval om het leven gekomen. Dan staat ineens alles stil.  Wij wensen de familie – en in het bijzonder Peter – veel sterkte.

Des te meer reden om vurig te hopen op een jaar, waarin we samen het virus onder de knie krijgen en er weer als vanouds voor elkaar kunnen zijn. Actief, blij en met af en toe die bemoedigende hand op de schouder.

Uw voorzitter