Trident logo 2016 gevuld extra klein png

 WZV Trident

Alternatieve alv jan/feb 2022

Beste Tridentlid,

Wederom speelt corona ons parten. We hadden u graag afgelopen najaar al in levende lijve willen ontmoeten op de algemene ledenvergadering maar dat is vanwege de aanhoudende maatregelen helaas nog steeds niet mogelijk en het is tot op heden niet duidelijk wanneer dat wel kan. Toch zijn er een aantal zaken die een besluit van de algemene ledenvergadering vragen en geen verder uitstel verdragen. Vanaf 21 januari a.s. willen we daarom weer enkele weken u in de gelegenheid stellen met ons (digitaal) van gedachten te wisselen middels discussieforums en uw stem uit te brengen op de voorstellen van het bestuur.

Als u behoefte heeft om, naast de digitale forumdiscussies en ontvangen informatie, onderwerpen met het bestuur te bespreken willen we u graag uitnodigen voor een Zoom overleg op vrijdag 4 februari om 20:00 uur. Helaas wel weer via de digitale weg, maar in ieder geval veilig en vanuit uw eigen warme huis. U wordt verzocht om u aan te melden en daarna krijgt u een link om deel te nemen. Er wordt ook nog eerst een keertje proefgedraaid. In deze Zoomvergadering kunt u persoonlijk vragen stellen en met het bestuur van gedachten te wisselen over de voorstellen en andere zaken. Daarnaast blijven de digitale forums gewoon ter beschikking en er is in ieder geval nog tot en met 7 februari de gelegenheid om een stem op de voorstellen uit te brengen.

We willen de belangrijkste onderwerpen van de vergadering aan u voorleggen.
Deze onderwerpen zijn:

- Notulen voorgaande vergaderingen

- Benoeming lid kascontrolecommissie

- Voorstel contributies 2022 en bekendmaking tarieven 2022

- Voorstellen tot verankering van het roeien binnen de vereniging

- Voorstel tot loslaten ledenquotum

- Voorstel tot het voorbereiden van nieuwe statuten met de notaris (die in een volgende FYSIEKE vergadering aan u worden voorgesteld)

- (Digitale) rondvraag

We hopen dat er zeer binnenkort weer een moment komt waarin wij wel elkaar weer in levende lijve te ontmoeten. Het sociale aspect van de algemene ledenvergadering en andere activiteiten wordt door iedereen zeer gemist. Blijf gezond en op voorhand hartelijk dank voor uw begrip.

Namens het bestuur,

Andries van der Pol

Vanaf 21 januari staat alles online

Naar Algemene ledenvergadering januari/februari 2022

U moet dan als lid eerst inloggen om een stem uit te brengen.

Heeft u geen mijn-captain account stuur dan een mail naar de webmaster

retsambew.[antispam].@wzvtrident.nl

Mocht u om een of andere reden met deze procedure niet mee uit de voeten kunnen, stuur dan een email naar het bestuur. Of bel een van de bestuursleden. We vinden het van het grootste belang dat ieders stem gehoord wordt en sturen u desnoods het een en ander persoonlijk toe.