Trident logo 2016 gevuld extra klein png

 WZV Trident

Alternatieve alv voorjaar 2021

Beste Tridentlid,

Vanwege de aanhoudende coronacrisis is het helaas niet mogelijk om dit voorjaar een algemene ledenvergadering in fysieke vorm te laten plaatsvinden. Het is niet waarschijnlijk dat op korte termijn een andere datum kan worden vastgesteld. Toch willen wij graag de leden inlichten en raadplegen over een aantal zaken.

We willen daarom de belangrijkste onderwerpen van de vergadering aan u voorleggen.
Deze onderwerpen zijn:

- Jaarverslag secretaris 2020

- Financieel jaarverslag 2020, verslag kascontrolecommissie

- Decharge bestuur over gevoerde beleid

- Begroting 2021

- Verkiezing bestuurslid algemeen

- Verslag baggeren en bijkomende werkzaamheden 2020/2021

- Overige bestuursplannen

Om dit te doen willen wij de volgende stappen volgen:

Op 23 april 2021 sturen wij u een (e)mail met een link naar vergaderstukken
Tot en met 14 mei 2021 kunt u vragen stellen en opmerkingen plaatsen in de reactieforums.
De gestelde vragen en opmerkingen met antwoorden worden op een lijst gezet die door iedereen ingezien kan worden.
U heeft dan tot en met 14 mei 2021 de mogelijkheid om per onderwerp uw stem uit te brengen.

Wij vertrouwen dat u begrip voor deze keuze heeft en hopen dat er aan het einde van 2021 weer een moment komt waarin wij wel elkaar weer in levende lijve te ontmoeten. Het sociale aspect van de algemene ledenvergadering en andere activiteiten wordt door iedereen zeer gemist.

Namens het bestuur,

Andries van der Pol

Vanaf 23 april staat alles online

Naar Algemene ledenvergadering voorjaar 2021

U moet dan als lid eerst inloggen om een stem uit te brengen.

Heeft u geen mijn-captain account stuur dan een mail naar de webmaster

retsambew.[antispam].@wzvtrident.nl

Mocht u om een of andere reden met deze procedure niet mee uit de voeten kunnen, stuur dan een email naar het bestuur. Of bel een van de bestuursleden. We vinden het van het grootste belang dat ieders stem gehoord wordt en sturen u desnoods het een en ander persoonlijk toe.